Regressie- / reïncarnatietherapie

Een therapievorm, waarbij ervan uitgegaan wordt dat de oorzaak van problemen ligt in het verleden van de cliënt. Het is een eeuwenoude therapie, die al door Pythagoras werd toegepast en steeds verder werd ontwikkeld, rond 1900 onder andere door de Franse psycholoog Janet. Regressietherapeuten zien het verleden ruim: dat kan zijn in het huidige leven, prenataal of in vorige levens. Het onderbewustzijn van de cliënt selecteert zelf in welk ervaringsgebied moet worden gewerkt.

Tijdens een sessie wordt een cliënt in trance gebracht en door de therapeut teruggevoerd naar zijn verleden. Daarbij stuit hij mogelijkerwijs op gebeurtenissen, die hij eerder niet verwerkt heeft en die in zijn huidige leven voor onbegrepen gedragingen, frustraties en problemen zorgen. Door die gebeurtenissen opnieuw te beleven, kan hij de problematiek die ze veroorzaken begrijpen, verwerken en achter zich laten.

Na de sessie kan de cliënt zich zaken, die hij eerder vergeten was of verdrongen had, herinneren en deze herinneringen worden toegevoegd aan zijn bewuste geheugen. Veel van zijn vragen kan hij nu zelf beantwoorden. Zo zou men een buitengewoon sterke angst voor vuur kunnen verklaren door een eerder sterven door verbranding en zou de cliënt na de therapie zijn extreme angst kunnen loslaten, omdat hij nu begrijpt waar deze vandaan komt.

In deze therapievorm wordt ervan uitgegaan dat problemen die je tegen komt in dit leven niet op zichzelf staan, maar veel meer een onderdeel zijn van een groter geheel( hologram). Door het verbinden van problemen met het grotere geheel, wordt er een mogelijkheid geschapen begrip te krijgen voor deze problemen, waardoor je in plaats van ze als vijand, of blokkade te ervaren, er vrede mee kunt sluiten en de opgedane ervaringen in je voordeel gaan werken.

Het grote geheel van vorige levens, familie verbanden, incarnatie, conceptie, zwangerschap, geboorte, kindertijd, volwassen worden en weer dood gaan, is de kringloop van het leven. Een kringloop is een natuurlijke vorm; voorbeelden zijn: dag en nacht, de seizoenen, leven en dood (dood gaan betekent weer leven voor andere organismen), eb en vloed, de zichtbare en onzichtbare delen van de sterrenhemel.

Het onderbewustzijn is een opslagplaats voor al onze vroegere ervaringen, gedachten en gevoelens, ongeacht of wij ze ons nog bewust kunnen herinneren of ze al zijn vergeten. Alle kennis die wij ooit hebben vergaard (zowel in ons huidige leven als onze vorige levens) ligt in ons onderbewuste opgeslagen. Het onderbewustzijn is constant actief, ook als ons bewustzijn is uitgeschakeld, bijvoorbeeld tijdens narcose of als we in coma zijn. Overdag is het als het ware onze souffleur, maar 's nachts, wanneer het bewustzijn in ruste is, manifesteert het zich tijdens de droom.

 

 

 

lucide_dromen_witterand

 

 

 

 

 

 

regressieth2_witterand