NLP - Neuro-Linguïstisch Programmeren

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een model voor doelgerichte verandering,
waarin de innerlijke beleving en het overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens
centraal staan.

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) heeft zijn wortels in de psychotherapie, maar wordt ook gebruikt door coaches, trainers, leraren, managers, adviseurs, artsen en andere beroepsgroepen.

NLP geeft ons een model om effectief te communiceren, waarmee het mogelijk wordt doelgerichte veranderingen te realiseren. Daarmee is NLP breed toepasbaar in diverse contexten, zoals ondermeer in het onderwijs, management, casemanagement, consultancy, personeelsmanagement, werving en selectie, (bedrijfs)coaching, counselling, (para)medische beroepen en therapeutische beroepen.
De naam geeft aan waarover het gaat in dit model. ‘Neuro' verwijst naar ons denken en de neurologische processen, die daarmee verband houden. ‘Linguïstisch' verwijst naar de taal, de woorden waarmee we betekenis geven aan onze ervaringen. ‘Programmeren' heeft betrekking op de partonen, die in ons waarnemen, denken en handelen te onderscheiden zijn.
Bij NLP gaat het vooral om de verbanden tussen deze drie elementen. Verbanden die niet alleen te maken hebben met onszelf, maar vooral ook hoe wij verbonden zijn met anderen, de wereld om ons heen. NLP gaat over ervaringen en onze belevingen van deze ervaringen: onze eigen ‘subjectieve werkelijkheid'. Daarin is NLP vooral pragmatisch: wat werkt, dat werkt en als het niet werkt, moet er iets anders gebeuren. Het gaat er om hoe wij meer keuzemogelijkhedenkunnen creëren, zodat wij in staat zijn doelmatiger te communiceren en te functioneren. In de NLP trainingen komen de aspecten op het gebied van coaching, counselling en mediating aan de orde.

NLP als instrument stelt u in staat om:

  • verborgen talenten te ontdekken en te verbeteren;
  • communicatieve en sociale vaardigheden te verbeteren;
  • doelen te stellen en deze te bereiken;
  • competenties te ontwikkelen en te verbeteren;
  • beter te functioneren in teamverband;
  • persoonlijke effectiviteit te verbeteren;
  • persoonlijke groei en zelfmanagement te bevorderen;
  • inzicht te krijgen in het gedrag en denkpatronen die u hinderen om te doen watu zich elke keer weer voorneemt te doen;
  • onwenselijk gedrag en denkpatronen op effectieve wijze te veranderen.

Om geen strijkplank voor linkshandigen uit te vinden, verwijzen wij u voor wat de achtergrond alsmede een complete definitie over NLP - Neuro-Linguïstisch Programmeren, betreft naar de link:
NLP ook vanuit een wetenschappelijk perspectief bekeken.

NLP-Technisch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NLP logische niveaus van Bateson

NLP logische niveaus van Bateson