Hypnotherapie

Is een oude vorm van psychotherapie, die tot heden ten dagen wordt toegepast.
De Amerikaanse psychiater Milton Erickson (1901-1980) wordt als de grondlegger van de "moderne hypnotherapie" gezien, waarbij de cliënt in de therapie voor het eerst centraal komt te staan en waarbij tijdens de trance wordt gecommuniceerd tussen de therapeut en de cliënt. Milton Erickson werkte nog wel met een vrij diepe trance. Tegenwoordig, wordt er in de moderne hypnotherapie, de trance overwegend minder diep, toegepast.

Hypnotherapie is een zeer effectieve therapeutische techniek en methodiek ter bestrijding van psychische en psycho-somatische klachten, alsmede ter verbetering van uw mentale vermogens. Enkele voorbeelden van klachten en beperkingen, die in aanmerking komen voor behandeling met hypnotherapie: verslavingsziekten (rook, alcohol, drugs en medicamenten), remmingen, complexen, stress, fobieën, bedwateren, leer- en concentratieproblemen, gedragsproblemen, relatieproblemen, sexuele-problemen, slapeloosheid, hyperventilatie, depressies, migraine, neurosen, hoge bloeddruk, fibromyalgie, verbetering van uw conditie, etc. Tevens wordt de techniek aangewend voor pijncontrole en verbetering van sportprestaties.

Wat is hypnose ofwel "trance"?
Hypnose is een vorm van diepe concentratie. Een staat van hypnose noemen wij "trance". Als u dagdroomt of
helemaal opgaat in een boek of een film, bent u spontaan in trance. Prikkels van buitenaf merkt u op dat moment
niet of minder op. U zet die prikkels als het ware even op een zijspoor. Dit type trance wordt doelbewust gebruikt
bij hypnotherapie. Zo kunt u onder begeleiding van de hypnotherapeut geconcentreerd bezig zijn met wat er in u
 leeft. U maakt dan innerlijk ruimte om met uw klachten aan de slag te gaan.

 In hypnotherapie wordt hypnose, trance, doelbewust opgewekt als therapeutisch hulpmiddel. Anders dan bij de
 toneel- en de TV-hypnose die u wel kent, behoudt u bij hypnotherapie altijd de controle over uzelf. Goed opgeleide hypnotherapeuten zullen nooit
proberen u dingen te laten zeggen of te laten doen, 
die u niet wilt. 

 Waarom "trance" als vorm van therapie?
 In de therapie leert u op een andere wijze dan u gewend bent naar uzelf te luisteren. Daardoor komt u dichter bij

 uw onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor kunt u nieuwe inzichten krijgen en deze op uw eigen manier
 toepassen in uw dagelijks leven en zo beter uw doelen in het leven verwezenlijken.

 Kort gezegd helpt de hypnotherapeut u door middel van trance toegang te krijgen tot uw onbewuste.
 Hypnotherapie heeft dus vooral tot doel: inzicht krijgen. Inzicht in uw onbewuste gevoelens en overtuigingen.
 Zodat u ze zich weer bewust wordt en er, als u hiervoor kiest, iets mee kunt doen, ze veranderen. De kleine en de
 grote trauma's die u onbewust hebt vastgehouden en die tot nu toe uw levenshouding bepalen kunt u misschien gaan verwerken. De hypnotherapeut leert u hoe u uw nieuwe keuzen kunt vasthouden.

 

 

Milton Erickson1

Dr. Milton Erickson, psychiater - hypnotherapeut, 1901 - 1980

 

Jean-Martin Charcot, 1825 - 1893

Dr. Jean-Martin Charcot, 1825 - 1893

 

Dr. James Braid, 1795 - 1860

Dr. James Braid, 1795 - 1860