DISCLAIMER

Ondanks dat de inhoud van deze website met veel zorg is samengesteld, kan het voorkomen dat er fouten of onduidelijkheden in staan. Voor eventuele consequenties voortvloeiend uit deze fouten of onduidelijkheden, kan AEP-Academie voor Eclectische Psychotherapie niet verantwoordelijk worden gesteld en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid. Tevens is AEP-Academie voor Eclectische Psychotherapie niet aansprakelijk voor de informatie op websites van derden waarnaar via links op deze paginas kan worden doorgelinkt. AEP-Academie voor Eclectische Psychotherapie behoudt te allen tijde het recht, de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen, zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen Bij het ontdekken van fouten of onduidelijkheden, zal AEP-Academie voor Eclectische Psychotherapie, deze zo spoedig mogelijk corrigeren, zonder de lezer hierover te informeren. Alleen schriftelijke informatie, behoort tot officiële AEP-Academie voor Eclectische Psychotherapie